24-årig dømt for blandt andet 112 tilfælde af groft hæleri

Onsdag den 9. september 2020 faldt der dom i en sag ved Retten i Kolding om 112 tilfælde af hæleri af særlig grov beskaffenhed og 4 tilfælde af databedrageri.

Det var en 24-årige mand, som bor i Kolding, der onsdag fik en dom på 1 år og 3 måneders fængsel. For anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Bolette Lund Kristensen.

Han blev dømt for alle 112 forhold af hæleri af særlig grov karakter. Hæleriet skete i perioden fra den 8. marts 2017 til den 25. oktober 2018 i Fredericia, da den 24-årige mand modtog ca. 1,1 mio. kr. på sin konto, selvom han vidste – eller formodede, at de stammede fra databedrageri. De mange penge, der blev sat ind på den 24-åriges konto, stammede fra tilfælde af databedrageri, som en 29-årig mand blev dømt for i januar i år.

Ud over de mange tilfælde af hæleri blev den 24-årige mand også dømt for fire tilfælde af databedrageri. Databedrageriet skete i marts 2020, hvor den 24-årige optog lån i andre personers navne.

Den 24-årige havde tilstået hæleri- og databedrageri forholdene. Han har endnu ikke taget stilling til, om han vil modtage dommen.