7.700 færdselsbøder i forbindelse med skolestart

(Foto: SikkerTrafik.dk)
I ugerne 33, 34, 35 gennemførte politiet målrettede indsatser i forbindelse med skolestart landet over – og trods advarslen om at politiet ville være til stede klappede fælden over forældrene til skolebørnene igen og igen.

Politiindsatserne var koncentreret om skoleveje, hvor der især blev fokuseret på:
bilernes hastighed 
om børnene var fastspændt i bilerne i sikkerhedssele
om førerne selv huskede at anvende sikkerhedssele
skolepatruljernes arbejde
forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet set, i de 3 uger, konstateret lidt over 7.700 forseelser, heraf:
7.078 hastighedsovertrædelser på skolevejene.
118 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og i 72 tilfælde var børnene ikke fastspændt
87 benyttede mobiltelefon under kørslen.

– Resultatet af skolestarts-kontrollerne vidner om nødvendigheden af politiets tilstedeværelse. Vi arbejder hver eneste dag på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne samt skabe tryghed i trafikken. Skolebørn skal føle sig trygge ved at færdes i trafikken, og forældrene skal føle sig trygge ved at sende deres børn ud i trafikken. Heldigvis er vores skoleveje meget sikre, men jeg er ærgerlig over, at vi hvert eneste år kan sigte så mange trafikanter for at overtræde færdselsloven, og i år er ingen undtagelse, sigerr politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Resten af skoleåret vil politiet løbende afholde kontroller på skolevejene, ligesom politiet næste år vil gentage den målrettede indsats vedrørende skolestart i et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.