Opholdsforbud forlænges i Kødbyen og Nørrebroparken

Det fortsat høje smittetal i samfundet betyder, at de midlertidige og tidsbegrænsede opholdsforbud i Kødbyen og i Nørrebroparken forlænges. Samtidig bevares de nuværende advarselszoner.

På grund af de fortsat høje smittetal forlænger Københavns Politi det periodiske opholdsforbud i Kødbyen frem til onsdag den 7. oktober 2020. Opholdsforbuddet omfatter Flæsketorvet samt Kød-, Slagter- og Høkerboderne og gælder fra kl. 22 til kl. 02.

Samtidig forlænges det periodiske opholdsforbud i dele af Nørrebroparken, så det gælder i følgende periode:

Torsdag den 1. oktober fra kl. 18.00 til fredag den 2. oktober kl. 02.00
Fredag den 2. oktober fra kl. 18.00 til lørdag den 3. oktober kl. 02.00
Lørdag den 3. oktober fra kl. 18.00 til søndag den 4. oktober kl. 02.00

For den del af Skateparken, der ligger umiddelbart foran Café Friheden, vil opholdsforbuddet være gældende i tidsrummet kl. 22.00 til 02.00 de pågældende dage.

»Smittetallene er desværre stadig høje, og derfor er vi nødt til at holde fast i de midlertidige restriktioner, vi har indført. Vi står i en alvorlig situation med mange syge borgere, og derfor er det nødvendigt, at vi alle tager ansvaret på os, så vi undgår, at folk stimler sammen med risiko for smittespredning. Derfor appellerer jeg til alle om at følge retningslinjerne, droppe festerne og gå hjem, når byens beværtninger og restauranter lukker kl. 22,” siger politidirektør Anne Tønnes.

Københavns Politi vil også i den kommende weekend fastholde den markante og synlige tilstedeværelse i byen.

Advarselszoner
Foruden opholdsforbuddene er der i byen fortsat en række advarselszoner, som er områder, politiet holder ekstra øje med. På listen er Kongens Have, dele af Fælledparken, Islands Brygge, Dronning Louises Bro, området ved Sandkaj og Göteborg Plads, Vestergade og en del af Gothersgade, hvor der ligger mange beværtninger, og hvor mange mennesker ofte færdes i aften- og nattetimerne.

Fakta
Opholdsforbud i Kødbyen
Opholdsforbuddet i Kødbyen gælder i områderne markeret mellem bygningerne, dvs. Flæsketorvet samt Kød-, Slagter- og Høkerboderne. Det gælder til den 7. oktober 2020 i tidsrummene kl. 22-02.

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i områderne. Almindelig færden som gå- og løbeture, hundeluftning etc. i områderne er dog fortsat tilladt. Overtrædelse af det midlertidige opholdsforbud kan udløse en bøde på 2.500 kr.

Opholdsforbud ved Nørrebro Skatepark
Opholdsforbuddet i zone A gælder i følgende område omkring Nørrebro Skatepark:

Fra hjørnet hvor Hillerødgade møder Farumgade langs det grønne område ad Farumgade til det nordøstlige hjørne af bygningen Farumgade 14, langs bygningen og det grønne område til det nordvestlige hjørne af samme bygning, herfra mod nord langs hegnet. Herfra vinkelret mod vest, tværs over gangsti og cykelsti til den fritstående læmur ved Nørrebrogade 211A, mod syd, langs det grønne område og skate-arealet til Hillerødgade, langs Hillerødgade til Farumgade.

Opholdsforbuddet i zone A gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

Torsdag den 1. oktober 2020 fra kl. 18.00 til fredag den 2. oktober 2020 kl. 02.00.
Fredag den 2. oktober 2020 fra kl. 18.00 til lørdag den 3. oktober 2020 kl. 02.00.
Lørdag den 3. oktober 2020 fra kl. 18.00 til søndag den 4. oktober 2020 kl. 02.00

Opholdsforbuddet i zone B gælder følgende område omkring Nørrebro Skatepark:

Fra Nørrebrogade 211A ved læmuren, mod nord langs den vestlige side af det grønne areal til Nørrebrogade 211, derfra mod syd langs det grønne areal på den vestlige side af cykelstien, herfra mod øst langs den sydlige del af Cafe Castros udeserveringsareal og mod syd langs bygning og det flisebelagte område til afgrænsningen af zone A. Herefter følger afgrænsningen mod vest zone A.

Opholdsforbuddet i zone B gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

Torsdag den 1. oktober 2020 fra kl. 22.00 til fredag den 2. oktober 2020 kl. 02.00.
Fredag den 2. oktober 2020 fra kl. 22.00 til lørdag den 3. oktober 2020 kl. 02.00.
Lørdag den 3. oktober 2020 fra kl. 22.00 til søndag den 4. oktober 2020 kl. 02.00

Opholdsforbud ved Hørsholmparken
Opholdsforbuddet gælder i følgende område:

Fra det nordlige hjørne i krydset af Stefansgade/Hørsholmgade og følgende parken i sydlig retning langs Hørsholmsgade til Jagtvej. Forbuddet går langs parken, således at fortovet på ydersiden ikke er en del af forbudszonen. Derefter strækker zonen sig langs Jagtvej på indersiden af fortovet, og krydser cykelstien til Hellebæksgade. Derfra langs Hellebækgade i nordlig retning langs parken til Stefansgade. Metronedgangen beliggende i krydset ved Hørsholmsgade/Jagtvej, er ikke en del af opholdsforbudszonen. Kørebanen og parkeringsområdet på Hellebæksgade er ligeledes ikke en del af opholdsforbudszonen. Derfra går zonen langs parken på indersiden af fortovet til krydset ved Stefansgade/Hørsholmsgade.

Opholdsforbuddet i Hørsholmparken gælder foreløbigt i følgende tidsrum:

Torsdag den 1. oktober 2020 fra kl. 18.00 til fredag den 2. oktober 2020 kl. 02.00.
Fredag den 2. oktober 2020 fra kl. 18.00 til lørdag den 3. oktober 2020 kl. 02.00.
Lørdag den 3. oktober 2020 fra kl. 18.00 til søndag den 4. oktober 2020 kl. 02.00

Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i områderne. Almindelig færden som gå- og løbeture, hundeluftning etc. i områderne er dog fortsat tilladt. Overtrædelse af det midlertidige opholdsforbud kan udløse en bøde på 2.500 kr.