83-årig motorcyklist i kritisk tilstand: Kørte direkte ind i lastbil

(Foto: Allan Andersen)

KIRKE HELSINGE: Torsdag kl. 09.12 fik politiet via alarmcentralen melding om et alvorligt færdselsuheld, hvori en motorcyklist var impliceret. Udover ambulancepersonale var også lægehelikopteren sendt til uheldsstedet på Helsingevej.

Politiet afspærrede vejen i begge retning under redningsarbejdet, idet en lastbil og en motorcykel var impliceret, og der flød væsker mv. fra motorcyklen på vejen. Trafikselskabet Movia måtte omlægge bustrafikken ad vejen.

En svært tilskadekommen fører af motorcyklen blev stabiliseret og derefter i lægehelikopteren fløjet til Rigshospitalets traumecenter til undersøgelse og fornøden behandling. En bilinspektør blev tilkaldt til at foretage teknisk undersøgelse af de implicerede køretøjer og selve uheldsstedet.

En foreløbig konklusion af undersøgelserne var, at en 60-årig mand fra Kgs. Lyngby som fører af en lastbil med tilkoblet sættevogn inden uheldet var standset med front mod syd i højre side af vejen for at læsse varer af.

Sættevognens læsserampe var sænket helt til kørebaneniveau, da motorcyklisten kom kørende ad Helsingevej i sydlig retning på en lige vejstrækning. Af ukendte årsager kørte motorcyklisten ind i sættevognens bagende, så føreren røg af motorcyklen og ind på sættevognens lad.

Sættevognen fik mindre skader ved venstre baglygte, medens motorcyklen fik kraftige skader som følge af uheldet. Kl. ca. 11.20 blev afspærringen af Helsingevej ophævet, så trafikken i området kunne normaliseres. Føreren af motorcyklen blev identificeret som en 83-årig mand fra Kalundborg, hvis pårørende er blevet underrettet om hans tilskadekomst ved uheldet.

Den 83-årige er fortsat indlagt på Rigshospitalet i kritisk tilstand på grund af hovedtraume, og politiet har rutinemæssigt fået udtaget blodprøver til analyse for eventuel påvirkning af stoffer eller medicin, der måske kunne have indflydelse på kørslen.

Politiet afventer nu erklæringen fra bilinspektøren og analyseresultaterne fra blodprøverne, før politiet afgør, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.