Fire rumænere dømt for covid-dokumentfalsk i forbindelse med indrejse

FRØSLEV: Hændelsen fandt sted den 18. september ved Frøslev Grænseovergang, hvor de fire personer viste falske arbejdskontrakter for at komme ind i Danmark trods COVID-19-indrejserestriktioner.

Fire rumænske statsborgere, tre mænd mellem 18 og 32 år og en 18-årig kvinde, blev fredag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg hver idømt 80 dages fængsel samt udvisning med et indrejseforbud på seks år for dokumentfalsk i forbindelse med indrejse ved den dansk-tyske grænse.

Hændelsen fandt sted den 18. september ved Frøslev Grænseovergang, hvor de fire personer befandt sig i samme minibus og viste falske arbejdskontrakter. Dokumenterne skulle overbevise myndighederne om, at de udenlandske statsborgere – set i lyset af de aktuelle COVID-19-indrejserestriktioner – kunne rejse ind i Danmark, da de levede op til betingelserne om et anerkendelsesværdigt formål.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi havde af samme årsag nedlagt påstand om, at de tiltalte skulle have deres straf skærpet, da der var tale om overtrædelser af straffeloven i forbindelse med den aktuelle corona-situation. Og den påstand fulgte Retten i Sønderborg.

Den 24. september og den 9. oktober blev i alt fire østeuropæiske mænd også dømt ved Retten i Sønderborg i lignende sager og modtog skærpede fængselsstraffe og blev udvist for covid-dokumentfalsk i forbindelse med indrejse ved grænsen.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland.
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland.
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet.
Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.