Politiet: Dette er restriktionerne for Nordjylland

Alle beboere i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammer-bugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis uopsættelige hensyn kræver det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammer-bugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner.

Tiltag til at reducere smitteudvikling i Nordjylland
For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner.

Det er besluttet, at alle minkbesætninger i Danmark skal slås ned. Restriktionerne og tiltagene skal ses i sammenhæng hermed. Det har første prioritet, at minkbesætningerne i de berørte kommuner slås ned.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, anbefaler i den forbindelse, at nedenstående tiltag iværksættes.

Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020. De nødvendige regelændringer træder som udgangspunkt i kraft den 9. november 2020.

På nationalt niveau iværksættes der en omfattende sekventering af positive tests fra hele landet og målrettet smitteopsporing med henblik på at identificere og inddæmme smitte med den muterede virus i resten af landet. Kapaciteten til sekventering oprustes markant med henblik på at kunne sekventere alle positive tests i Danmark.