Maria-sagen: Efterforskningen af mulig drabssag i fuld gang

FREDERIKSSUND: Flere borgere har henvendt sig med oplysninger i sagen om det mulige drab på Maria From Jakobsen, og Nordsjællands Politi søger bla. med hunde på flere lokaliteter, ligesom politiets teknikere foretager undersøgelser på steder, som kan have interesse for efterforskningen.

Derudover bliver de mange oplysninger, som Nordsjællands Politi har modtaget, gennemgået og prioriteret i forhold til opfølgning og kommende afhøringer.

– Jeg er glad for de mange og gode henvendelser, vi har fået fra borgerne. Der er flere af oplysningerne, som allerede nu har vist sig at være brugbare i den videre efterforskning, siger vicepolitiinspektør Lau Lauritzen fra Nordsjællands Politi, som af hensyn til sagen ikke kan komme nærmere ind på, hvilke oplysninger, Nordsjællands Politi har fået.

Nordsjællands Politi har blandt andet været til stede på genbrugspladser og andre steder, hvor det kunne tænkes, at der kan findes spor og effekter efter en eventuel forbrydelse. Der er dog ikke gjort nogen fund, der umiddelbart kan have sammenhæng til den aktuelle sag.

Undersøgelser af ejendommene på Nialsvej i Frederikssund og Vesterled i Nykøbing Sjælland er endnu ikke afsluttede, og Nordsjællands Politi kan i øjeblikket ikke oplyse, hvornår man forventer at færdige på de to lokaliteter.

Nordsjællands Politi vil stadig gerne høre fra borgerne og er særligt interesseret i oplysninger om den hvide Chevrolet Spark og grå Suzuki Baleo samt traileren og de personer, der er set i eller i nærheden af bilerne.

(Politifoto)
(Politifoto)
(Politifoto)
(Politifoto)