Fire mænd dømt: Samlet 32 års fængsel for organiseret narkohandel

(Foto: Allan Andersen)

SKIVE: Fire hovedmænd i stort sagskompleks om narkohandel i Skiveområdet fik fredag deres dom. De skal alle fire i fængsel i årevis – blandt andet for salg af i alt 3,2 kilo kokain. To af dem udvises af Danmark.

Fire mænd på henholdsvis 21, 27, 28 og 29 år, der beskrives som hovedmændene i en stor sag om narkohandel i Skive, skal mellem syv og ni år i fængsel. To af de tiltalte, der er brødre, udvises desuden af Danmark for bestandigt. Det slog en enig domsmandsret i Viborg fredag fast.

De fire mænd blev blandt andet dømt for at have besiddet og overdraget i alt 3,2 kilo kokain i perioden fra den 27. september 2017 og frem til anholdelsen den 5. november 2019.

Det var en tilfreds anklager, der forlod retten, da der var faldet dom.

”Med dommen i dag er der slået hårdt ned på omfattende og organiseret salg af kokain, som er et særligt farligt stof. Jeg er meget tilfreds med, at retten har fundet, at de beviser, vi har fremlagt, var tilstrækkelige til domfældelse med de udmålte straffe og med, at to af de tiltalte – trods 20 års ophold i Danmark – udvises for bestandigt”. Sådan siger specialanklager Lise Hebsgaard fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi om dommen.

Dømt for flere forhold
Mændene blev ikke kun dømt for salg af kokain. Også i flere andre forhold fandt retten dem skyldige.

Den 21-årige mand blev fundet skyldig i vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter, forsøg på røveri med kniv og peberspray, indbrud, besiddelse af halsknive og flere andre, mindre forhold.

Den 28-årige blev blandt andet dømt for i forening med den 27-årige – i perioden fra den 27. september 2017 og frem til anholdelsen den 5. november 2019 – at have besiddet og videreoverdraget 200 kilo hash.

Den 27-årige blev dømt for besiddelse af to halsknive og for i forening med den 28-årige – i perioden fra den 27. september 2017 og frem til anholdelsen den 5. november 2019 – at have besiddet og videreoverdraget 200 kilo hash.
Den 29-årige mand blev dømt for indbrud og flere andre, mindre forhold.

Den 21-årige mand skal ni år i fængsel. Den 27-årige fik otte års fængsel. Den 28-årige fik også otte år og derudover en udvisning af Danmark. Endelig fik den 29-årige syv år og to måneders fængsel og en udvisning.

Afslutning på stort sagskompleks
Med dommen fredag eftermiddag sættes der punktum i et stort sagskompleks om narkokriminalitet i Skive-området. Syv andre mænd mellem 21 og 38 år blev i løbet af sidste år dømt for salg af narko via en salgstelefon og fik mellem fem måneder og tre år og tre måneders fængsel for deres andel. Den 38-årige mand har anket sin dom.

Herudover har der også været en indsats mod køberne. I alt er omkring 280 personer i den sammenhæng blevet sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. De fleste sager er afgjort med bøde. Mange har erkendt deres narkokøb og betalt bøden, men en del sager er afgjort i retten.

Der er sket domfældelse i stort set samtlige af de sager, og der har været tale om bøder fra 6.000 kroner og betydeligt højere. I enkelte tilfælde også frihedsstraf.

Fortsat skærpet opmærksomhed
De nu dømte blev anholdt den 5. november 2019 under en stor og nøje planlagt anholdelses- og ransagningsaktion.

Midt- og Vestjyllands Politi slog til samtidigt på en række adresser i Skive-området. Inden da havde Midt- og Vestjyllands Politi gennem længere tid grundigt efterforsket mod en gruppe af personer i Skive, som de nu dømte var en del af – et efterforskningssamarbejde mellem lokalpolitiet i Viborg-Skive og Midt- og Vestjyllands Politis centrale efterforskningssektion for organiseret kriminalitet.

Selv om sagen nu er afsluttet og dommen faldet, betyder det ikke, at Midt- og Vestjyllands Politi slækker tøjlerne. Politiet vil fortsat holde et skarpt øje med situationen i Skive og i kredsens øvrige byer.

”Dagens dom med fængselsstraffe på sammenlagt 32 år sender et tydeligt signal til narkohandlerne: Det koster hårde fængselsdomme at lave narkotikakriminalitet. Selvfølgelig vil der i enhver større by være nye grupperinger og personer, der fristes til at sælge og købe narkotika, men jeg kan garantere, at vi følger udviklingen nøje, og at vi slår hårdt ned på de personer og grupperinger”, siger politiinspektør Hans Roost, der er efterforskningschef ved Midt- og Vestjyllands Politi. ”Det samme gælder i Skive, hvor vi efter Skivegrupperingen har set små tilløb til narkohandel. Det har vi fulgt op med ransagninger, anholdelser og sigtelser for gadesalg”, lyder det fra politiinspektøren.

Tre af de fire ankede i dag dommen på stedet. Den 28-årige udbad sig betænkningstid.