I fængsel for at livestreame eget færdselsuheld: Gad ikke udføre samfundstjeneste

(Modelfoto: Allan Andersen)

En kvinde skal nu i fængsel og afsone 20 dage for en række grove overtrædelser af færdselsloven, hvilket hun selv dokumenterede i et livestream på Facebook. Fængselsstraffen var ellers oprindeligt betinget og skulle således kun udløses, hvis hun ikke udførte 40 timers samfundstjeneste – men det kunne hun ikke rigtig finde ud af.

Sagen er et eksempel på det gamle ordsprog “når man ikke vil høre, så må man føle” og drejer sig om en 30-årig kvinde fra Bagsværd, som en nat i 2017 kørte igennem Søborgs gader, mens hun muntert livestreamede sin kørsel på sin mobiltelefon og svarede på spørgsmål under hele kørslen.

Hun filmede, mens hun kørte over for rødt lys – hele to gange – og desuden kørte langt over den tilladte hastighed, og efter at have påkørt to parkerede biler, så hendes egen bil væltede om på taget, stak kvinden af fra uheldsstedet.

En af hendes følgere på Facebook anmeldte kørslen og ulykken, hvorefter politiet gik ind i sagen.

Morede sig over sin livsfarlige kørsel
På optagelserne, som blev fremlagt ved et retsmøde i februar 2020, morede hun sig over de grove forseelser – og retten endte med at lægge vægt på netop hendes adfærd med manglende omtanke for andre trafikanters sikkerhed.

Retten i Glostrup dømte hende skyldig i at køre bil uden at optræde hensynsfuldt eller udvise den fornødne agtpågivenhed, for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og for at stikke af fra et færdselsuheld uden at give sig til kende.

Hun blev frakendt førerretten i tre år og fik en bøde på 6.000 kr.

Idømt 20 dages betinget fængsel
Retten idømte hende også 20 dages fængsel, som dog ikke skulle afsones på betingelse af, at hun ikke begik ny kriminalitet i et år og udførte 40 timers samfundstjeneste i løbet af fire måneder.

Det lykkedes dog ikke Kriminalforsorgen at få kvinden til at udføre den idømte samfundstjeneste, fordi hun gang på gang ikke overholdt de nødvendige aftaler og derfor endte sagen tilbage hos anklagemyndigheden – og nu skal kvinden så bag tremmer.

Ved et nyt retsmøde i december om fuldbyrdelse af straffen udløste Retten i Glostrup de 20 dages fængsel.

”Den dømte kunne være sluppet med samfundstjeneste, men nu venter der i stedet et fængselsophold,” siger anklagerfuldmægtig Liv Amnitsbøl.

Fakta om betinget dom
En betinget dom afsiges ved en domstol, hvor retten finder den dømte skyldig men fritager vedkommende for at afsone straffen på betingelse af, at nogle bestemte vilkår overholdes.

Et vilkår er, at dømte inden for en prøvetid ikke begår ny kriminalitet. Det kan også være, at dømte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen eller skal udføre et antal timers samfundstjeneste.

Overholdes et eller flere vilkår ikke, kan retten bestemme at en betinget straf gøres ubetinget.

Omkring 200 gange hvert år beder anklagemyndigheden på Vestegnen retten fuldbyrde en betinget dom.