Mange bilister blitzet: Politiet uddelte 40 klip i kørekortet

(Foto: Allan Andersen)

TJÆREBY: På baggrund af et ønske fra borgere via ”Bestil en betjent” om, at politiet skulle lave en fartkontrol på Tjærebyvej i Tjæreby lige bag ved Roskilde Lufthavn, havde politiet torsdag en færdselsindsats med to ATK-biler (Automatisk Trafik Kontrol) på stedet.

Borgerne i området havde bemærket en øget trafik og desværre også al for høj fart i forbindelse med det nyligt anlagte stykke vej fra Køgevej til Tjærebyvej, som leder trafikken uden om Tjæreby. Flere steder på strækningen er vejen anlagt som en 2 minus 1 vej, hvilket betyder at vejen indsnævres fra to kørebaner til en kørebane med stiplede linjer i siden, hvor bløde trafikanter skulle kunne færdes mere trygt. Det viste sig desværre, at mange ikke overholdt fartgrænsen på stedet.

Målingen blev lavet på en strækning med 2 minus 1 vej på Tjærebyvej umiddelbart efter Lyngbækvej. Strækningen er uden for byzonen, men der lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. To ATK-biler blev sat op i samme tidsrum mellem kl. 05.30 – ca. kl. 12.00. Den ene stod ud for Tjærebyvej nr. 226 og målte i østlig retning, den anden stod ud for Tjærebyvej nr. 115 og målte i vestlig retning. Målingerne blev lavet med ATK-bilens trefod, så målebilerne var ikke synlig for bilisterne.

Der passerede 746 biler mod øst, hvoraf hele 130 bilister blev blitzet, fordi de ikke overholdt hastighedsbegrænsningen. Ud af de 130 bilister kørte 33 så stærkt, at de får et klip og to bilister blev målt til at køre 100 km/t og 102 km/t og kan nu ud over bøden på 2.500 kr. forvente en betinget frakendelse i sagen.

I vestlig retning passerede 575 biler, og her blev 37 bilister blitzet fordi de kørte for stærkt. Syv bilister kørte til et klip og en bilist fik en kedelig førsteplads som dagens hurtigste bilist med en fart på hele 103 km/t. Bilisten kan nu forvente at skulle op til en kontrollerende køreprøve for at beholde kørekortet, da sagen forventes afgjort med en betinget frakendelse af førerretten.

Efter godt seks timers måling med et resultat på i alt 167 blitz, 40 klip og tre betingede frakendelser, er det en strækning, hvor politiet også fremadrettet vil have fokus og lave hastighedsindsatser for at få bilisterne til at sænke hastigheden.