Tungvognskontrol af ulovlig cabotagekørsel: Bøder for 465.000 på blot tre dage

(Arkivfoto: Sydøstjyllands Politi)

Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi startede året med at gennemføre målrettede kontroller med fokus på ulovlig cabotagekørsel. Kontrollerne kørte over tre dage og alt i alt blev der udstedt bøder til udenlandske vognmænd og danske virksomheder for omkring 465.000 kr. for overtrædelserne af cabotagereglerne.

Kontrollerne blev foretaget ved Horsens, Fredericia, Taulov, Padborg og Sønderborg og på de tre dage, Tungvognscenter Syd gennemførte kontrollerne, blev der rejst sigtelser for ulovlig cabotagekørsel hver dag.

Herunder blev der rejst sigtelser for ikke at have retten til at udføre cabotagekørsel, da man ikke havde afsluttet en international tur inden for syv dage, at have foretaget mere end tre cabotagekørsler, manglende beviser/fragtbreve, fejl og mangler ved de påkrævede beviser/fragtbreve, vejbenyttelsesafgift samt fejl og mangler ved køretøjerne.

Under kontrollen blev blandt andet en lastbil med en 45-årig filippinsk chauffør standset. Da medarbejdere fra Tungvognscenter Syd undersøgte lastbilen og de tilhørende dokumenter, viste det sig, at chaufføren, der kørte for en større dansk/polsk virksomhed, havde kørt flere cabotageture, end det er tilladt. Derudover var der mangler i dokumentationen. Det gav en samlet bøde på 65.000 kr. Bøden blev betalt, hvorefter lastbilen kunne køre videre.

En rumænsk lastbil blev også vinket ind til kontrol, hvor det viste sig, at den 46-årige rumænske chauffør, der kørte for en dansk speditørvirksomhed, også havde kørt flere cabotageture, end det er tilladt. Han havde derudover heller ikke dokumenterne i orden – noget manglede og andet var der fejl i. Det gav en bøde på 65.000 kr., som blev betalt, og lastbilen kunne køre videre.

Udover at de udenlandske vognmænd, der havde overtrådt reglerne, skulle betale en sikkerhedsstillelse i de enkelte sager, blev fire danske selskaber sigtet for medvirken til overtrædelserne.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.