Nu straffes vanvidsbilister hårdere: Bilen tages uanset hvem der ejer den

(Modelfoto)

Onsdag er en strafskærpelse for vanvidskørsel trådt i kraft, og den giver politiet nye muligheder for at slå hårdere ned på bilister, der ikke følger reglerne. Der er både tale om strafskærpelser og om bedre muligheder for at beslaglægge bilen – også når den er lånt eller leaset.

Alt for mange mennesker mister fortsat livet i trafikken, fordi nogen ser stort på andres liv og førlighed. Derfor fortsætter kampen mod vanvidskørsel, og fra onsdag har politiet fået et nyt redskab at gøre brug af.

Tænk dig om før du låner bilen ud
Nu er det klogt at tænke sig om før man ‘bare lige’ låner sin bil ud til en ven som er glad for at køre stærkt – for man kan ende med at ikke have nogen bil og vennen gider måske heller ikke betale for en ny bil, selvom man jo ellers var så flink.

Reglerne om beslaglæggelse og konfiskation af køretøjer er nemlig blevet skærpet, så det fra dags dato bliver muligt at beslaglægge og efterfølgende konfiskere et køretøj, hvis det bliver benyttet til vanvidskørsel. Det gælder uanset, om køretøjet er ejet, lejet, lånt eller leaset.

Højere straffe for vanvidskørsel og trafikdrab
Derudover er straffene for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse og for forsætligt at bringe nogen i fare ved vanvidskørsel blevet skærpet – og det vækker glæde hos politiet.

”Vi vil ikke finde os i, at nogle mennesker ikke følger reglerne. Det er forbundet med stor fare, når man udsætter sig selv og andre for vanvidskørsel, og med de nye regler får vi mulighed for at slå hårdt ned på dem, der ikke kan finde ud af at køre ordentligt,” siger Henrik Glintborg, politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi og leder af færdselsafdelingen.

Ud over, at man risikerer at få beslaglagt og konfiskeret køretøjet, hvis det anvendes til kap- og væddeløbskørsel eller andre typer af vanvidskørsel og uanset hvem der ejer køretøjet, så vil en overtrædelse af dette som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år efter færdselsloven.

Samtidig er straffen blevet skærpet fra bøde til fængsel ved de groveste hastighedsforseelser, hvor hastigheden overskrider 200 km i timen eller mere end 100 procent for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.

”Vanvidskørsel kan være kørsel med høj hastighed, men det dækker også over spirituskørsel med en promille over 2,00 og særligt hensynsløs kørsel samt uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Derfor dækker den nye strafskærpelse bredt, og vi ser frem til at tage de nye redskaber i brug,” siger Henrik Glintborg.

FAKTA
Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:
Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
Særligt hensynsløs kørsel
Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.
Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover
Spirituskørsel med en promille over 2,00

Udvalgte strafskærpelser for vanvidskørsel efter færdselsloven
Kap- og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Kap- og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år efter færdselsloven.
Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser – dvs. hvor hastigheden er
– 200 km/t. eller derover eller
– mere end 100 procent for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km/t.
Overtrædelserne vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af
førerretten i minimum 3 år.