Razzia: 11 bilister sigtet for at overtræde forbud mod venstresving

(Foto: Politi.dk)

HOLBÆK: Når trafikanterne bare ikke vil følge reglerne, så må færdselspolitiet på banen – og det blev en dyr omgang for flere bilister i løbet af mandagen.

Færdselspolitiet fik en travl formiddag, da politiet mandag stillede sig op i krydset Møllehusvej – Holbækvej, hvor der er opsat både oplysningstavler og venstresving forbudt-færdselstavler i krydset, således at kørende ad Møllehusvej mod syd ikke må foretage et venstresving ad Holbækvej mod øst.

Årsagen til forbuddet mod venstresvinget er af hensyn til trafikafviklingen fra Møllehusvej, hvor trafikmængden i øjeblikket er væsentligt forøget på grund af trafik til og fra vaccinationscentret.

Kontrollen af trafikken blev indledt kl. ca. 10.45, men måtte afbrydes efter blot ca. 40 minutter. Indtil da var i alt otte bilister blevet sigtet for at svinge til venstre trods forbuddet herom.

Den næste bilist, der også trodsede venstresvingsforbuddet, var en 21-årig mand fra Kastrup, som derudover ikke kunne fremvise et kørekort til politiet. Førerretten var han nemlig i forvejen frakendt, og politiet fik også en mistanke om, at han var påvirket af narkotika under kørslen, så han blev sigtet for narkokørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve med henblik på nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

I forbindelse med visitationen fandt politiet ham i besiddelse af 0,26 gram kokain, så sigtelserne mod ham kom også til at omfatte overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Både den 21-årige og de øvrige sigtede trafikanter kan alle forvente at høre nærmere fra politiet i nærmeste fremtid.

Politiet kan oplyse, at skiltningen – både oplysningstavler og selve forbudstavlerne – var blevet gennemgået af både politiets vejtekniske kontor og færdselspolitiet inden dagens razzia på stedet. I alt 11 sager blev det til i forbindelse med politiets kontrol i løbet af mandagen i krydset, og politiet vil også i fremtiden foretage kontroller på stedet, så trafikafviklingen især fra Møllehusvej til Holbækvej kan blive forbedret, så en lang trafikkø på Møllehusvej kan undgås.

Ved en hurtig gennemgang af aldersfordelingen på de sigtede bilister kan politiet oplyse, at langt de fleste sigtede trafikanter var i en aldersgruppe, som ikke i øjeblikket bliver tilbudt vaccination i forbindelse med corona-pandemien. De sigtede bilister var også en blanding af både lokale og personer med bopæl andre steder end Roskilde. Færdselspolitiet bemærkede også, at mange trafikanter fik andre hensigter og slog tegngivningen til venstre fra, da bilisterne opdagede politiet i vejkrydset.