Fjernede beskyttet dige: 5000 i bøde for ikke at efterkomme påbud

En 61-årig mand fra Kolding-området er ved retten i Kolding den 25. maj 2021 blevet idømt en bøde på 5.000 kr. for ikke at have efterkommet Kulturstyrelsens påbud om at reetablere et dige på hans ejendom.

Sagen tog sin start i 2010 da Kolding Kommune via en anmeldelse blev gjort opmærksom på, at der var fjernet et beskyttet dige på den nu 61-årige mands ejendom. Den 61-årige har hele vejen igennem sagens forløb nægtet, at der er tale om et beskyttet dige, men alle de involverede myndigheder – og nu også retten i Kolding, er nået frem til et andet resultat.

For Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Pernille Moesborg.

”Sagen har siden 2010 været behandlet ved Kolding Kommune, ved Kulturstyrelsen og Miljø- og Naturklagenævnet,” forklarer specialanklager Pernille Moesborg om den lange sagsbehandlingstid. ”Der har også været anlagt civilt søgsmål mod Miljø- og Naturklagenævnet og sagen har under behandlingen ved anklagemyndigheden været udsat flere gange, fordi domfældte har anmodet om undersøgelse af anlæg af vejstrækning m.v. Retten nedsatte ikke bøden pga. sagsbehandlingstiden.”

Retten har fastsat tvangsbøder på 2.000 kr. pr. måned, indtil påbuddet om reetablering er efterkommet.

Retsmødet blev afholdt i sidste uge, og dommen i dag er afsagt uden fremmøde. Derfor er den 61-åriges holdning til dommen ukendt.