MIB-Demo: En person anholdt og flere sigtede

(Modelfoto)

AALBORG: ’Men in Black’ har færdiggjort deres optog i Aalborgs gader lørdag aften. En person er anholdt, flere er sigtede. Nordjyllands Politi er fortsat til stede, mens demonstrationen fortsætter i Kildeparken.

Nordjyllands Politi har været og er fortsat meget synlige i Aalborgs gader her lørdag aften, siden gruppen ’Men in Black’ samledes til en anmeldt demonstration i Kildeparken omkring kl. 19.00 og derefter gik i optog rundt i midtbyen.

Ved 21-tiden sluttede optoget, da demonstranterne returnerede til Kildeparken. Her vil Nordjyllands Politi fortsat være til stede, mens der forventeligt holdes taler.

En person anholdt, flere sigtet
Lederen af politiets indsats her til aften sætter ord på demonstrationens forløb indtil nu:

”Status her omkring klokken 21.45 er, at vi løbende har haft dialog med arrangørerne af demonstrationen omkring afviklingen, hvilket har været positivt. Nogle af de fremmødte har dog fyret romerlys af, og i den forbindelse har vi sigtet fire personer for at overtræde fyrværkeriloven,” oplyser vicepolitiinspektør Henrik Skals. ” – En af de fire, en 26-årig mand, har vi anholdt. Han sigtes for at overtræde både fyrværkeriloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.”

De personer, der har overtrådt fyrværkeriloven, kan se frem til en bødestraf. Politiet estimerer, at ca. 250-300 personer deltager i ’Men in Black’-demonstrationen.

Demo sluttede kl. 00.00
Efter taler og musik i Kildeparken er ’Men in Blacks’ demonstration i Aalborg lørdag aften nu slut. Deltagerne er på vej hjem i god ro og orden, meddeler Nordjyllands Politi.

”Vi har haft en del folk på gaden her til aften, og de har selvfølgelig haft noget at se til. Men det har været inden for det forventelige, og i det store hele er demonstrationen forløbet roligt. Vi har forventningsafstemt undervejs med arrangørerne og haft fat i enkelte deltagere,” sammenfatter vicepolitiinspektør Henrik Skals, leder af aftenens politiindsats.

Han henviser til, at Nordjyllands Politi ved demonstrationens afslutning har sigtet i alt syv personer.

Flere overtrådte fyrværkeriloven – to overtrådte lov om euforiserende stoffer (ved at være i besiddelse af narkotika), mens tre overtrådte ordensbekendtgørelsen ved fornærmelig tiltale.
En enkelt af disse sigtede – en 26-årig mand – blev desuden anholdt. Han er sigtet for at overtræde fyrværkeriloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

”Nu er de sidste demonstranter i færd med at forlade Kildeparken i god ro og orden. Alt i alt er det fra vores synspunkt lykkedes at balancere de to hensyn, vi skal have for øje som politi – at demonstranterne får mulighed for at demonstrere og ytre sig, sådan som de har ret til, men at vi samtidig sikrer orden og tryghed i byen,” konkluderer Henrik Skals.

’Men in Blacks’ demonstration varede fra kl. 19.00 til 00.00.