Politi holder øvelse med udrykning omkring Ørbæk

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Fyns Politi afholder fra den 3.-5. maj køreuddannelse. Selve uddannelsen tager udgangspunkt på Køreteknisk Anlæg i Ellested og langt det meste af uddannelsen foregår på denne lukkede bane, men en mindre del af øvelsen foregår med udrykning på det offentlige vejnet.

Øvelsen i udryknings-øvelseskørsel forgår på vejnettet omkring Ellested, Fjellerup, Herrested og Ørbæk for at give politiets instruktører mulighed for at vurdere reaktioner og evner til at håndtere bilerne på de vejstrækninger, der ikke er velkendte i forvejen.

At øve udrykningskørsel er en vigtig del af politiets køreuddannelsen.

Øvelserne har til formål at sikre færdigheder, der gør politiet bedre egnede til at køre udrykningskørsel, når det virkelig gælder – og dermed nedbringe risikoen for, at der sker uheld.

Der bliver uddannet to hold om dagen –  et formiddags- og et eftermiddagshold.