To mænd dømt for særligt groft bedrageri

SLAGELSE: En 39-årig og 42-årig mand idømt henholdsvis ét år og seks måneders fængsel og ét år og fem måneders fængsel for at lokke bankoplysninger fra ældre borgere i Slagelse.

En enig domsmandsret ved Retten i Næstved, har i dag, 31. maj, 2021, fundet to mænd skyldige i en række forhold af særligt groft bedrageri og databedrageri samt forsøg på bedrageri. Mændene blev idømt henholdsvis 1 år 6 måneder og 1 år og 5 måneder ubetinget fængsel.

Ofrene er primært ældre borgere i Slagelse og omegn i en periode fra 12. oktober til 12. november 2020.

De to mænd på 39 og 42 år kontaktede borgerne telefonisk og udgav sig for at være fra Nets eller en bank, og sagde der var foretaget uretmæssige hævninger på borgernes bankkonti. På den måde lykkedes det i ni tilfælde at få borgerne til at udlevere deres betalingskort med tilhørende kode, hvorefter de dømte misbrugte betalingskortene til at hæve kontanter eller købe i butikker, for en samlet værdi af over 118.000 kr.

Retten dømte desuden de to mænd for at have forsøgt at begå bedrageri og databedrageri i yderligere 216 tilfælde, hvor de dømte havde forsøgt samme fremgangsmåde med ældre borgere i Slagelse og omegn.

Mændene har kun delvist havde erkendt sig skyldige, men modtog dommen i byretten. De to mænd har været frihedsberøvet siden 12. november sidste år, og retten bestemte, trods den enes protest, at de begge skal forblive fængslet, indtil dommen kan fuldbyrdes.