Chauffør dømt for at efterlade ældre mand i hjælpeløs tilstand

HVIDOVRE: En 54-årig chauffør er idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for at køre fra en 72-årig mand med vejrtrækningsproblemer. Kort efter afgik den ældre mand ved døden.

Den 12. december 2020 kørte chaufføren den ældre mand hjem fra hospitalet til mandens adresse i Hvidovre. Her faldt den ældre mand om med tydelige vejrtrækningsproblemer. Alligevel valgte chaufføren at forlade den ældre mand og dennes hustru, uden at sikre sig, at manden fik den tilstrækkelige hjælp. Kort efter afgik den ældre mand ved døden.

Retten vurderede, at chaufføren dermed overtrådte straffelovens paragraf 250 om at forlade en person i hjælpeløs tilstand, der er i ens varetægt.

”Dette er en sag, der reelt kun har tabere – men jeg er tilfreds med, at chaufføren er blevet dømt i henhold til anklageskriftet. Retten har dog ikke fulgt min påstand om at fratage chaufføren retten til udøve erhvervsmæssig personbefordring” siger sagens anklager Anna Winkel.

Chaufføren modtog dommen. Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje evt. anke.