Politiets nye nærstation flytter ind i Søndergade

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Når Midt- og Vestjyllands Politi til efteråret slår dørene op til en ny nærpolitistation i Struer bliver det i Søndergade. Placeringen midt i byen giver borgerne nem adgang både til fods og i bil.

Beslutningen om den præcise placering af den nye nærpolitistation i Struer er nu truffet. Politidirektøren har i samarbejde med borgmester Niels Viggo Lynghøj og Bygningsstyrelsen fundet egnede lokaler i Søndergade 10, der tidligere har huset både boghandel, fagforening og senest restauration.

”Det glæder mig, at vi nu kan offentliggøre den endelige placering af den nye nærpolitistation i Struer. Vi har fundet nogle lokaler og en placering, der både lever op til vores krav om borgeradgang og mulighederne for at indrette gode rammer for vores medarbejdere”, siger politidirektør Helle Kyndesen.

Også borgmester i Struer Kommune, Niels Viggo Lynghøj, glæder sig over placeringen.

”Med denne placering af politistationen får politiet maksimal synlighed i Struer Midtby. Det glæder mig meget, at vi har kunne finde en så central placering. Det kommer helt givet til at give mere tryghed for borgerne i Struer, men også for de borgere der ikke bor i Struer by, da vi jo ikke må glemme, at Politiet kommer til at være til stede i resten af kommunen”, fortæller borgmester i Struer Kommune, Niels Viggo Lynghøj og fortsætter:

”Med placeringen ved Tegltorvet bliver politiet let tilgængelig og det er jo hele formålet med at få en lokal politistation i Struer,” slutter borgmesteren.

I løbet af den kommende tid rykker håndværkere ind i bygningen for at sætte lokalerne i stand og sikre gode rammer for borgernes møde med politiet. Midt- og Vestjyllands Politi forventer at kunne flytte ind i de nye lokaler i løbet af efteråret.

I december 2020 faldt den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2023 på plads. Et af pejlemærkerne i den nye flerårsaftale er et mere borgernært politi, som blandt andet skal udmøntes i flere nærpolitistationer. To af disse skal ligge i Midt- og Vestjyllands politikreds; en i Ikast-Brande Kommune og en i Struer Kommune.

Fakta om politikredsen
Midt- og Vestjyllands Politi har syv døgnbemandede lokalstationer som dækker hele politikredsen med patruljering:

Holstebro
Thisted
Viborg
Skive
Silkeborg
Herning
Ringkøbing
Derudover er der, med de to nye nærstationer med udvidet åbningstid, fem nærpolitistationer, en satellit og en landbetjent i Nørre Snede:

Lemvig
Skjern
Ikast
Brande (satellit til Ikast, åbner i sensommeren 2021)
Struer (åbner i efteråret 2021)
Nykøbing Mors
Nørre Snede