Tæskede Bandidos rocker ihjel i 2014: Mulighed for løsladelse efter syv år

HELSINGE: Bandidos-rockeren Poul Joachim Hansen, med øgenavnet ‘Big Mac’, mistede livet ved en voldsepisode på ‘Van Helsinge’ d. 29. juni 2014 hvor en lokal 24-årig mand dræbte ham med en byge af knytnæveslag.

I 2015 blev den 24-årige mand idømt tidsubestemt forvaring for dødsvolden mod ‘Big Mac’ – syv år senere er der mulighed for at den nu 30-årige mand kan blive sat på fri fod.

Den 24-årige mand blev dengang idømt forvaring på ubestemt tid for dødsvold, fordi retten mente, at forvaring var nødvendigt for at forhindre ham i at begå nye personfarlige forbrydelser, da det ikke var første gang at han var involveret i brutal vold.

Den hårde straf med tidsubestemt forvaring skyldtes bla. at han tidligere var dømt for drabsforsøg, der havde givet ham en dom på tre års fængsel for mindst 16 knivstik mod en kioskejer i Slagelse.

Dolkede kioskejer på baggrund af rygter
Den nu 30-årige mand var blot 16 år, da han d. 3 februar 2007 begik overfaldet på en kioskejer på Slotsvænget i Slagelse, og her stak kioskejeren mindst 16 gange med en butterflykniv.

Den dengang 16-årige mand begik drabsforsøget, sammen med en kammerat, på baggrund af rygter, om at kioskejeren ‘havde pillet ved børn’. Kammeraten blev kun dømt for medvirken til drabsforsøg – og kioskejeren overlevede mod alle odds.

Ved den dræbende vold mod Poul Joachim Hansen d. 29. juni 2014 var der således kun gået syv år efter drabsforsøget på kioskejeren i Slagelse.

Brutal vold mod mand i Hillerød
Natten til d. 28 oktober 2012 var den dømte også involveret i en voldssag på Torvet i Hillerød, her slog han en ung mand fra Jægerspris med en knytnæve på halsen, og tildelte ham derefter mellem tre og fem knytnæveslag i ansigtet, hvilket fik ham til at falde om på jorden,

Efter at have slået sit offer i jorden fortsatte den 22-årige med at slå ham i ansigtet med knytnæver, på trods af at flere forsøgte at stoppe ham. Den 22-årige skiftede så til at sparke sit offer på overkroppen og i hovedet.

Overfaldet i Hillerød blev takseret til en ubetinget fængselsstraf på tre måneders fængsel, og så kom drabet på bandidos rockeren Poul ‘Big Mac’ Joachim Hansen i juni 2014.

En prøveudskrivelse er i spil
Retten i Nykøbing Falster har nu d. 25. juni 2021 ifølge Ekstra Bladet bestemt at den 30-årige mand nu skal prøveudskrives efter blot at have været frihedsberøvet i syv år, hvilket er langt under den normale afsoning for forvaringsdømte, der normalt ligger på omkring 17 år.

Anklageren kærede da også på stedet med opsættende virkning, så den 30-årige mand er fortsat bag tremmer indtil Østre Landsret har vurderet sagen.

Fyldt med steroider
Den dengang 24-årige mand blev i 2015 idømt forvaring på ubestemt tid, og her fremgik det af mentalundersøgelsen, at han havde en kort lunte, ikke følte anger, var selvcentreret og havde svært ved at styre sine impulser. Han havde et misbrug af alkohol og stoffer, og i månederne op mod dødsvolden mod ‘Big Mac’ havde han fyldt sig med anabolske steroider.

Problemfri indsat
‘Indsatte afsoner fuldstændig problemfrit og henvender sig altid pænt til personalet. Indsatte har om nogen gennemgået en markant positiv udvikling og har virkelig arbejdet med sig selv’, fremgår det ifølge Ekstra Bladet af Storstrøm Fængsels erklæring fra 14. december sidste år.

‘Misbrugsdelen har været en stor faktor for den kriminalitet, han begik. Han har lært, hvorfor han tog stofferne, og hvor han skal gå til, hvis han har problem’, fremgår det videre i fængslets erklæring.

Han arbejder ifølge Ekstra Bladet nu på vaskeriet på Storstrøm Fængsel, er desuden startet på uddannelsen som NLP-psykoterapeut, fungerer som mentor for nye indsatte, og er blevet gift og kan bo hos sin kone hvis han kommer på fri fod og har desuden kontakt til sin datter fra et tidligere forhold.

Covid-19 gav knas i udgangene
Den 30-årige mand har således optrådt som en mønsterfange, han har ikke længere noget misbrug af stoffer og har ‘fuldstændig problemfri’ ledsagede udgange. Fængslet har dog ikke kunnet anbefale en ophævelse eller ændring af forvaringsdommen, fordi han ikke har været på uledsagede udgange på grund af covid-19-situationen.

– Retten er opmærksom på, at (den dømte) ikke har haft uledsagede udgange, og at dette taler imod, at foranstaltningen ændres. Dette forhold beror imidlertid ikke på (den dømte, red.), men på Covid-19-situationen. Det bemærkes herved, at der efter oplysninger om (den dømtes, red.) personlige forhold ikke er grund til at antage, at sådanne udgange ville være forløbet problematisk, står der i kendelsen ifølge Ekstra Bladet.

Om den 30-årige mand skal komme på fri fod, blot syv år efter dødsvolden mod Poul ‘Big Mac’ Joachim Hansen, er nu op til Landsretten.

Politiet var massivt tilstede, da Bandidosrockeren Big Mac døde af slag ved et slagsmål på Van Helsinge d. 30.juni 2014. (Foto: Allan Andersen)