Finne snuppet ved grænsen: 12 års fængsel for narkosmugling

En 28-årig finsk mand er i formiddag i Retten i Sønderborg idømt 12 års fængsel og udvisning for bestandig af Danmark for indsmugling af narkotika til Danmark.

Næsten 20 kg koncentreret amfetamin blev ved grænseovergangen på motorvejen fundet i mandens bil, da han den 9. november sidste år blev spottet af personale fra Toldstyrelsen ved Frøslev grænseovergang på motorvejen.

Da hans bil blev undersøgt, blev der fundet 19,875 kg koncentreret amfetamin skjult i rummet til reservehjul og i handskerummet. Herefter blev manden og efterforskningen af sagen overladt til Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Padborg.

Den finske mand erkendte de faktuelle omstændigheder i sagen i Retten. Han forklarede, at han havde hentet amfetaminen i Holland, og at han skulle videre til Finland med det.

Han ankede dommen til formildelse af straffen.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland.
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet.
UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet.
Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.