TV 2 pålagt at udlevere uredigerede optagelser foretaget med skjult kamera

Efter en kendelse, afsagt den 28. september 2021, i en sag med Anklagemyndigheden mod TV 2 Danmark i Højesteret, er TV2 pålagt at udlevere uredigerede optagelser foretaget med skjult kamera.

TV 2 havde foretaget optagelser med skjult kamera af en ældre, dement kvinde i hendes bolig i ca. 16 døgn. Optagelserne var foretaget efter aftale med kvindens pårørende, og dele af optagelserne skulle efterfølgende indgå i en tv-udsendelse. Optagelserne viste bl.a. kvinden i meget intime situationer i hendes bolig, og hendes identitet var ikke skjult.

Anklagemyndigheden har anmodet om at få udleveret de uredigerede optagelser til brug for efterforskning af både TV 2, stationens ansatte og plejehjemspersonalet. Højesteret har i dagens kendelse vurderet, at et pålæg om udlevering af de uredigerede optagelser var inden for rimelighedens grænser.

Højesteret fandt, at betingelserne for beslaglæggelse og edition var opfyldt. Herudover fandt Højesteret, at et pålæg om udlevering af optagelserne ikke var et uproportionalt indgreb. Højesteret lagde herved vægt på, at der ikke indgik hensyn til kildebeskyttelse eller tilsagn om anonymitet, og at udlevering af optagelserne ikke ville forringe mediernes generelle vilkår for at udføre sædvanlig journalistisk virksomhed.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 126/2020 (pdf)