Lange fængselsstraffe for bedragerier via internettet

To mænd på 27 og 30 år tilstod i dag i Retten i Roskilde omfattende bedrageriforhold via internetbaseret samhandel i 198 sager. Mændene blev straffet med hhv. 10 og ni måneders fængsel.

Retten i Roskilde idømte i dag to mænd lange fængselsstraffe, efter at de i en tilståelsessag havde erkendt sig skyldige i et omfattende sagskompleks med 198 bedrageriforhold over for private i internetbaseret samhandel.

En 27-årig mand fra Taastrup blev idømt 10 måneders fængsel, hvoraf de syv måneder blev gjort betinget i forbindelse med en prøvetid på et år.

En 30-årig mand fra Brøndby blev idømt ni måneders fængsel, hvoraf de seks måneder blev gjort betinget i forbindelse med en prøvetid på et år.

Begge blev tillige dømt til at betale erstatning til de forurettede, som fordeler sig ud over hele Danmark.

I perioden januar – november 2020 oprettede de to dømte annoncer via internetbaserede salgssteder, hvor de angav at ville sælge varer, som de reelt ikke var i besiddelse af.

De formåede i 198 tilfælde at få en interesseret køber til at overføre penge, men køberne modtog aldrig den vare, som de troede, at de havde købt og betalt for.

Summen af de mange bedragerier var ikke under 280.000 kr.

– Straffen viser, at samfundet ser alvorligt på de mange bedrageriske forhold, som de dømte systematisk og organiseret udsatte de godtroende købere for, udtaler senioranklager Cecilie Holm Jensen fra anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi.

De to mænd blev afsløret i november 2020, hvor de begge blev anholdt og efterfølgende sad varetægtsfængslet frem til februar 2021.

Den idømte, ubetingede frihedsstraf anses for begge de dømte at være udstået med varetægtsfængslingen.