15-årig voldsmand anholdt efter vidnetrusler

(Foto: Allan Andersen)

SLAGELSE: Torsdag fik politiet en anmeldelse fra to 17-årige om, at de var blevet truet. Truslerne faldt i forbindelse med en sag, hvor en 15-årig var blevet dømt for overfaldt og trusler.

Politiet fandt fredag morgen frem til den 15-årige, som blev anholdt klokken 5.09 og sigtet for vidnetrusler.

Den 15-årige blev taget med til politistationen i Slagelse, og han er blevet fremstillet i grundlovsforhør i retten klokken 13.00. Anklagemyndigheden anmodede om, at retsmødet blev afholdt for lukkede døre og resultatet er endnu kl. 16 ikke oplyst.

Dyrt at true vidner
Vidnetrusler var blevet et stigende problem i dansk straffeproces, derfor blev der i midt 90’erne indført en særlig straf for trusler mod vidner – og i 2018 hævede man yderligere  strafferammen til otte års fængsel.

Det er især vigtigt at bemærke at selv trusler om simpel vold mod et vidne er ulovlige, feks ‘Du skulle fandmne have en flad’ hvorimod den samme trussel i almindelighed ikke er ulovlig, da den ikke er omfattet af straffelovens § 266.

Straffeloven
§ 123. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.