Fyns Politi opretter nattelivszoner i Odense og Svendborg

(Foto: Rigspolitiet)

Fyns Politi indfører den 22. december 2021 en nattelivszone i Odense og en i Svendborg, hvor personer, der er dømt for visse former af kriminalitet kan få forbud mod at færdes i nattetimerne – begge nattelivszoner har virkning fra den 22. december 2021 til og med den 21. december 2023

Formålet med oprettelsen af de to nattelivszoner er at øge trygheden og forebygge kriminalitet i nattelivet.

Det skal være sjovt, festligt og trygt at gå i byen, men desværre kan få personer hurtigt ødelægge den gode stemning og skabe stor utryghed ved at begå vold eller anden form for alvorlig kriminalitet i nattelivet. For at undgå det sker, opretter Fyns Politi en nattelivszone i det centrale Odense i området ved Vintapperstræde, Kongensgade, Brandts Passage, Grønnegade og Vestergade samt en nattelivszone i Frederiksgade i Svendborg.

I en nattelivszone kan personer idømmes et forbud mod at færdes i hele området samt opholde sig i eller gå ind på barer, natklubber og tilsvarende steder i tidsrummet klokken 24:00 – 05:00.

”Formålet med at indføre nattelivszoner er at øge trygheden og sikkerheden i nattelivet. Ved at gøre det strafbart for de dømte personer overhovedet at tage ophold eller færdes i områderne håber vi at bidrage til at gøre nattelivet mere sikkert og for eksempel forhindre, at et offer for vold risikerer at støde på sin overfaldsmand i nattelivet”, siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi.

De to konkrete nattelivszoner er valgt, fordi områderne begge har mange beværtninger, der tiltrækker rigtig mange mennesker.

”Det er vigtigt at understrege, at oprettelsen af nattelivszonerne er målrettet dømte kriminelle. Alle andre borgere kan færdes og opholde sig i områderne præcis, som de plejer. Vores mål er alene, at gøre nattelivet mere trygt og sikkert for det store flertal af festglade borgere”, siger Arne Gram.

De to nattelivszoner træder som sagt i kraft fra den 22. december. De gælder begge frem til den 22. december 2023 med mulighed for forlængelse, hvis der er grundlag for det.

Fakta om nattelivszoner
Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet at færdes og tage ophold i definerede nattelivszoner i tidsrummet klokken 24:00 – 05:00. Bliver en person idømt opholdsforbud i nattelivszoner gælder forbuddet i hele landet.

Ud over at oprette nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne, kan politiet også etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx festivaller eller en andre former for events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by. En zone kan udpeges i et tidsrum på op til to år med mulighed for forlængelse, hvis det skønnes grundlaget er til stede.

Nattelivszonen har virkning fra den 22. december 2021 til og med den 21. december 2023

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens §79c, hvis personen har begået:

Overtrædelse af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk
Overtrædelse af lov om knive og blankvåben
Overtrædelse af lov om våben og eksplosive stoffer

Hvis den dømte bryder forbuddet er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kr. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Nattelivszone i Odense – afgrænsning er som følger:
Krydset Grønnegade/Brandts Torv, langs den nordlige side af Grønnegade i østlig retning, herefter sydpå af den østlige side af Kongensgade, ved Slotsgade i østlig retning ad den nordlige side af Slotsgade, ved Vintapperstræde i sydlig retning af den østlige side af Vintapperstræde, i krydset Vintapperstræde/Vestergade i vestlig retning ad den sydlige side af Vestergade, i krydset Vestergade/Brandts Passage i nordlig retning ad den vestlige side af Brandts Passage, ved Kongestien i østlig retning ad den nordlige side af Kongestien, herefter i nordlig retning ad den vestlige side af Kongestien til krydset Grønnegade/Brandts Torv.

Nattelivszonen har virkning fra den 22. december 2021 til og med den 21. december 2023

Kort over nattelivszone i Odense
Nattelivszone i Svendborg – afgrænsning er som følger:
Fra hjørnet Klosterplads/Frederiksgade, videre langs husfacaderne på den nordlige del af Frederiksgade i østlig retning, indtil Frederiksgade når Jessens Mole. I krydset Frederiksgade/Jessens Mole/Havnepladsen, herfra over Frederiksgade i sydlig retning, videre langs husfacaderne på den sydlige del af Frederiksgade i vestlig retning indtil Frederiksgade når Jernbanegade, herfra over Frederiksgade i nordlig retning til hjørnet Klosterplads/Frederiksgade.

Nattelivszonen har virkning fra den 22. december 2021 til og med den 21. december 2023

Kort over nattelivszone i Svendborg