Serbisk mand idømt et års fængsel for at overtræde indrejseforbud

En 46-årig serbisk mand blev mandag ved Retten i Sønderborg idømt et års fængsel for at have overtrådt sit seks-årige indrejseforbud, der var gældende fra 2017. I tilgift blev han også idømt udvisning med et nyt, seks-årigt indrejseforbud, der træder i kraft efter endt afsoning.

Indrejseforbuddet fra 2017 var afsagt i forbindelse med en dom ved Retten i Kolding, hvor sagen blandt andet drejede sig om overtrædelse af et indrejseforbud.

Den 46-årige blev anholdt den 26. oktober ved Kruså Grænseovergang af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 46-årige kom kørende i en serbisk-indregistreret personbil sammen med en 29-årig serbisk kvinde, hvor køretøjet blev taget ud til stikprøvevis indrejsekontrol. Og ved indrejsekontrollen stod det klart, at den 46-årige havde et indrejseforbud.

Den serbiske mand erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig. Han modtog dommen.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. 
UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. 
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. 
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. 
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.