Tre unge mænd risikerer fængsel: Zoneforbud som våben mod urostiftere

(Foto: Allan Andersen)

AABENRAA: Syd- og Sønderjyllands Politi gav i går tre unge mænd et forbud mod at færdes i en zone omkring Madevej i Aabenraa. Straffen for overtrædelse af zoneforbudet er fængsel allerede første gang.

Politiet har siden 2009 efter ordensbekendtgørelsen haft mulighed for at forbyde personer, der har udvist særlig utryghedsskabende adfærd, at færdes eller tage ophold i et område inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted. Forbuddet kan gives, hvis der er grund til at tro, at personen ellers vil gentage adfærden.

De tre mænd har alle udvist utryghedsskabende adfærd i området ved Madevej i Aabenraa, der gennem den seneste tid har været plaget af uro i form af affyring af fyrværkeri og generende kørsel.

De tre mænd er en 22-årig mand fra Tønder Kommune, en 23-årig fra Haderslev Kommune og en mand på 26 år fra Aabenraa kommune. Overtræder de forbuddet er konsekvensen normalt syv dages ubetinget fængsel første gang. Anden gang 14 dages fængsel, mens straffen tredje gang  som udgangspunkt er fastsat til fængsel i 40 dage.

Forbuddene er et led i Syd- og Sønderjyllands Politis indsats for at komme den utryghedsskabende adfærd omkring Madevej til livs.