Om Politirapporten.nu

(Foto: Allan Andersen)

Hvorfor Politirapporten.nu ?
De fleste nyhedssider arbejder med et stort spænd af nyheder, der er et væld af nyheder hele tiden om alt der sker i verdenen – men hvad nu hvis DU egentlig gerne vil nøjes med at vide hvad der sker af kriminalstof i din omegn ? Her er det så at Politirapporten.nu kommer ind !

Politirapporten.nu er et levende nyhedsmedie, som leverer nyheder i form af text, billeder og video fra Nordsjælland, samt artikler fra det øvrige Danmark.

Formålet er at samle så meget kriminalstof på denne side, så du ikke behøver lede efter det på nogen anden side.

Kan jeg tippe Politirapporten.nu sikkert ?
Politirapporten.nu følger de gældende presseetiske regler, herunder beskyttelse af kilder, og vi vil aldrig udlevere nogen oplysninger om hvem der evt. har tippet os om en sag eller hændelse.

Således kan enhver trygt sende os en sms eller ringe op på vores tiptelefon 21 86 58 50 uden frygt for at nogen får noget at vide – dit tip hviler trygt hos os uanset hvem du er.

Du kan også sende dit tip på en mail: redaktion@politirapporten.nu

Hvor opererer Politirapporten.nu ?
Området er ikke begrænset til kun Nordsjælland, men vores fotograf bevæger sig generelt kun rundt i eget lokal område, hvorved vi får de bedste historier hvor de sker, når de sker og med et godt lokalt kendskab.

“Blå blink” indslag:
Vi passer på – så vidt muligt – ikke at vise skadede personer, men derimod hæfte os ved at vise det store arbejde som vore mange frivillige brandfolk og reddere fra Falck yder hver dag, for at hjælpe os alle når det er gået galt. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være sekvenser som er voldsomme at se på, og her anbefales det at man ikke klikker på et nyheds indslag hvis man er af følsom natur.

Ved politiaktioner, demonstrationer og lignende kan der være personer som optræder på optagelserne, som er uskyldige og derfor skal det pointeres, at alle som filmes er uskyldige indtil de er blevet dømt ved retten. Hvis man ikke ønsker at blive filmet af vores fotografer, så er der en enkel løsning på det – lad være med at gøre ting som politiet skal gribe ind overfor, så kommer vi heller ikke og filmer.

Presseetik
Vores fotojournalist er medlem af Dansk Journalist Forbund, ligeledes er Politirapporten underlagt Pressenævnet, og følger derfor de gængse presseetiske regler ved offentligørelse af text, foto og video. Hvis man er utilfreds med et indslag på Politirapporten.nu så skal man klage til www.Pressenaevnet.dk som varetager eventuelle klager over medierne i Danmark.

Personer som idømmes mere end et års fængsel ved en dansk domstol vil blive nævnt ved navns nævnelse i forbindelse med omtale af dommen, ligesom eventuelle fotos vil blive benyttet uden sløring.

Personer som er kendte eller via en offentlig funktion er kendt i medierne, vil som hovedregel blive omtalt med navn og foto efter domsfældelse, også selvom en eventuel dom er under et års fængsel.

Kan jeg få mit navn slettet?
Professionelle kilder der via deres job eller på anden måde aktivt optræder i medierne, kan ikke forvente at blive afindekseret eller slettet. Det dækker feks. over funktion som pressetalsmand for kommune, politi eller øvrige myndigheder, firmaer, foreninger eller organisationer.

Private/vidner der har udtalt sig med navn til Politirapporten.nu i artikler kan blive fjernet / anonymiseret hvis udtalelserne generer den videre livsførelse, jobmuligheder etc.

Dømte kriminelle kan derimod ikke forvente sletning under nogen af nedenstående omstændigheder:

Der er givet en dom på over et års fængsel

Der er afsagt dom for en eller flere sædelighedsforbrydelser.

Der er afsagt dom for personfarlig kriminalitet efter straffelovens §245 og opefter

Ophavsrettigheder
Alle indslag der findes på Politirapporten.nu tilhører Politirapporten.nu, foto og video må ikke kopieres under nogen omstændigheder uden forudgående aftale med Politirapporten.nu / fotografen – der må dog gerne linkes direkte til de enkelte indslag/artikler uden forudgående aftale med Politirapporten.nu

Krænkelse af ophavsretten ved uberettiget brug af foto medfører krav på 2.000 kr pr gang foto er benyttet, og ligeledes krav på 1000 kr ved brug af foto uden at angive fotografen/rettighedsindehaver.

Billeder og video som sendes til Politirapporten.nu bringes på siden som ‘læserfoto/video’ og ved evt. videresalg af billeder afregnes der 350,- til fotografen/indsender.

Billeder som alene betegnes som ‘Modelfoto’ er fra Pixabay.com

Redaktion
Ansvarshavende redaktør : Allan Andersen

Kontakt:

Chefredaktør Allan andersen
allan@politirapporten.nu

David-Abildgaard-150x150
Annonce ansvarlig:
David Abildgaard

Udgiver:
Politirapporten.nu ejes af MedieBoxen, CVR. 18796431.